Search

Halland för 200 år sedan

Människor och händelser i Halland på 1800-talet

7 Maj 1817 – Krycke-Kalle i Rolfstorp avled

Enligt kyrkoboken för Rolfstorps församling i Halland dog den ‘kringvandrande Tiggaren Calle Krycke-kalle kallad’ den 7 maj år 1817. Han var möjligen 50 år gammal men kyrkoboken uppgav även att ‘hemvist, ålder eller sjukdom kunde ej uppgifwas’.

Calle begravdes den 11 maj.

Källa (arkivdigital.se):
Kyrkobok för Rolstorp CI:2, bild 4770

Advertisements

24 April 1817 – gamla pigan Ingerd i Floastad

Den 24 april år 1817 i Svartrå socken i Halland avled ‘gamla pig.’ Ingerd Nilsdoter i byn Floastad.

Enligt husförhörslängden var hon född 29 februari år 1740. Vid sin död var hon piga på Floastad No.1 hos åbon Bengt Arfwidsson. Där hade hon arbetat sedan åtminstone 1795.

Enligt kyrkoboken för Svartrå avled hon av ‘bröstwärk’, hon var 77 år gammal när hon gick bort. Ingerd begravdes den 4 maj 1817.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Svartrå CI:2 1742-1827
Husförhörslängder för Svartrå (Köinge och Okome) AI:1-2

Giftermål i Tölö 8 April 1817

Den 8 april år 1817 i Tölö socken i norra Halland vigdes skomakaren Daniel Hammerberg och Elena Beata Svensdotter.

Daniel var född 1792 och var 25 år gammal. Elena Beata var 19 år och dotter till åbon Sven Torkelsson och Helena Ericsdotter i Stora Bäck i Varla by i Tölö socken. Efter giftermålet kom de att bo i Stora Bäck (senare kallat Varla no 1), där hennes far som var änkeman och en syster, Anna, också bodde fram till hans död 1830 och Anna 1842. Ytterligare en syster, Thalena Petronella hade gått bort i januari 1817. Daniel Hammerberg var skomakare men är i senare husförhör beskriven som åbo och skomakare, och slutligen endast åbo.

Daniel och Elena Beata fick minst 11 barn tillsammans varav fem överlevde till vuxen ålder. I februari 1818 föddes Johan Hinric (död troligen före 1839), Sven Petter 1820 (död i april 1821), Hans Petter i februari 1822 (död i oktober 1828 i mässlingen), Sophia Albertina i september 1824 (död 1842), Sven Themin juni 1827 (död i oktober 1828 i mässlingen), Sven Themin i augusti 1829, Hans Peter i maj 1832, Janne Edwin i oktober 1834, Dorothea Eleonora i september 1836 (död i mars 1838 av kikhosta), Johan Henrik i februari 1839 och Anders Samuel i november 1843.

Daniel Hammerberg gick bort i januari 1845, han var då 53 år gammal. Hustrun Elena Beata dog ett par år senare i december 1849. Bouppteckning gjordes I februari 1850, och fastigheten som var en sjättedels ‘mantal uti Kronoskatte Hemmanet No 1 Bäck Hvarla’ värderades till 683 riksdaler.

De fem sönerna var nu mellan 7 och 21 år gamla och allihop utom utom Sven Themin som flyttade till Kungsbacka 1850, kom att bo kvar på Stora Bäck med sina familjer. Hans Peter, Anders Samuel och Johan Henrik blev alla sjömän. Janne Edwin beskrevs i husförhöret som ‘blind’, och han dog i april 1871.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkoböcker för Tölö CI:4-5, FI:1-2, EI:2
Husförhörslängder för Tölö AI:5–14
Bouppteckning Fjäre häradsrätt FIIa:53, 1845 bild 1120
Bouppteckning Fjäre häradsrätt FIIa:58, 1849 bild 590

7 Mars 1817 – Maria i Fattigstugan i Spannarp

I kyrkoboken för Spannarp i Halland finner man en notering under rubriken ‘Döde och Begrafne i Spannarp år 1817’ att pigan i Fattigstugan, Maria Svensdotter, gått bort den 7 mars. Hon hade drabbats av bröstfeber och var endast 38 år gammal när hon dog. Maria begravdes den 12 mars.

Maria (även kallad Marija eller Maja Giller) var född i juni 1778 och hade troligen bott i Fattigstugan sedan 1811. I ett par husförhör beskrevs hon som tiggare och i flera som ‘bräklig’. I Fattigstugan i Spannarp bodde även Gunnil Nilsdotter och dottern Pernilla år 1817.

Enligt Spannarps hembygdsförening låg socknens fattigstuga länge vid Kajsehytta strax sydväst om Spannarps Kyrka.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Spannarp CI:1, bild 153
Husförhörslängd för Spannarp AI:2

https://www.hembygd.se/spannarps-hembygdsforening/karta-spannarp/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fattigv%C3%A5rd

Bouppteckning för Kapten Broberg 7 Mars 1817

Enligt Fjäre häradsrätts dombok hölls ‘laga Boupteckning’ den 7 Mars 1817 för avlidne kaptenen P N Broberg. Enligt dokumentet hade han med ‘döden aflidit uti Hamburg’ den 26 februari 1816.

Han efterlämnade änkan Pettronella Broberg, född Clase, och två ‘under Egtenskapet sammanaflade Twenne Flicko Barn’, döttrarna Albertina Carolina 10 år och Anna Maria 9 år.
Närvarande vid bouppteckningen på de omyndiga barnens vägnar var ‘Fader Fadern’ Kapten Magnus Broberg och Prosten Herr M Ullman, samt Kapten Anders Olsson, och för änkans räkning brodern Kapten B Clase.

Enligt bouppteckningen ägde Kapten Broberg 3/8 dels i ‘Skatte frälse hemmanet’ No.1 Staragården och en 5/24 dels mantal i ‘Krono Skatte hemmanet’ No.1 Håkulla. Dokumentet redovisar även den lösa egendomen som inkluderade ett flertal silver, koppar och mässingssaker, glas och porslin, möbler och husgeråd, 36 böcker, 8 sjökort och en kikare, gårdsredskap, slädar och kälkar, vagnar samt två hästar och ett föl, 8 kor plus kalvar, 6 får och två svin.

Källa:
Bouppteckning, Fjäre Häradsrätt FIIa:25, bild 920 (www.arkivdigital.se)

En artikel om Staragårdens historia av Ulla Björkman i Museiloggen från Båt & Sjöfartsmuseet i Onsala innehåller information om familjerna Clase och Broberg: http://www.batmuseetonsala.se/images/dokument/museiloggen_114.pdf

22 Februari 1817 – Ingrid vid Källan går bort

Den 22 februari år 1817 i Vallda församling i Halland avled enligt kyrkoboken ‘utfattiga Enkan’ Ingrid ‘vid Källan’. Hon var 75 år gammal och ‘dödde af ålderdom’. Ingrid begravdes fem dagar senare. Enligt husförhörslängden bodde hon ensam och hon var född år 1742.

Källa:
Kyrkobok för Vallda CI:6, bild 142 (www.arkivdigital.se)

20 Februari 1817 – Klensmeden Westberg får en son

På Mellangatan i Kungsbacka i Halland föddes en son till klensmeden Olof Westberg och hustrun Cajsa Arfwidsson, 34 år, den 20 februari år 1817. Han döptes följande dag till Olaus och faddrar var kopparslagaren Fredric Forman på Norregatan; sjömannen Swen Petersson, klensmeds gesällen Möller, tullvaktmästaren Anders Eriksson, pigan Petronilla Petersson och madam Carolina Petersson alla från Mellangatan, samt Cajsa Dahlberg och pigan Sara Hallin vid Torget.

Olaus och Cajsa bodde på Mellangatan 45 i Kungsbacka. De hade gift sig 1809 och fått två barn, Johanna Maria 1810 och Johan Magnus 1814 men bägge hade gått bort i tidig ålder.

Olaus blev endast 12 dagar gammal, han gick bort den 4 mars 1817, kyrkoboken anger endast en ‘okänd sjukdom’. Han begravdes den 9 mars. Föräldrarna fick ytterligare en son, Carl Johan i augusti 1818 som även han dog i tidig ålder då han var 5 månader av feber. Ytterligare en son, Johan Magnus, föddes 1824 och dottern Albertina föddes 1820.

Källor (www.arkivdigital.se) :
Kyrkobok för Kungsbacka CI:3
Husförhörslängd för Kungsbacka AI:2

Information om klensmeder:
http://www.historicallocks.com/sv/site/historical-locks/Las-och-teknologi/klensmedens-verkstad/klensmeden/

17 Februari 1817 – Bengta i Kärra går bort

I Stråvalla socken i Halland den 17 februari år 1817 avled ‘gifta hustrun’ Bengta i Kärra. Hon var 67 år gammal när hon dog och hon begravdes den 23 februari.

Kyrkoboken för Stråvalla innehåller en hel del ovanlig information som är oväderlig för släktforskare, födeslsedatum och år har nedtecknats liksom föräldrarnas namn för alla de döda. Bengta var född den 2 december år 1749 i Stråvalla och föräldrarna hette Swen Bengtsson och Ollur Börjesdotter.

Bengta var gift med åbon Anders Andersson (född 1757) och de hade minst två barn, sonen Olaus född 1788 och Andreas född 1790.

Sonen Oluas gifte sig med Börta och fick sonen Johannes 1813. Förädrarna Bengta och Anders bodde hos dem i Kärra. Enligt husförhöret var Bengta ‘sjuk och orkeslös’ från 1814. I november 1816 gick hennes barnbarn Anna Britta bort, hon var endast en månad gammal.

Sonen Olaus kom att bo kvar på nr 3 Kärra Swen Swensgård efter moderns död och han fick minst fyra barn. Bengtas make bodde också kvar fram till sin död år 1836.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Stråvalla CI:1
Husförhörslängder för Stråvalla AI:1-3

17 Februari 1817 – hittebarnet Adolphina i Fjärås

Den 17 februari år 1817 i Fjärås församling i Halland ‘dödde hittebarnet’ Adolphina från Eskatorp ‘som ‘sjuk hade varit i 14 dagar af Oangifven sjukdom’. Adolphina var bara 8 månader när hon dog och hon begravdes den 23 februari.

I kyrkoboken över födda barn kan man läsa mer om Adolphina i en notering för den 23 juni 1816: ‘Hittades på Torpa ägor i en Hasselbacke et Flickebarn, som döptes den 25 ibm. och kallades Adolphina. Föräldrarne äro okände’. Hennes gudmor var Gunnor Nilsdoter i Torpa och faddrar ‘Herr Cominister’ O Darild i Lyd, Börge Olsson i Torpa och Kjerstin Torgersdoter även hon från Torpa.

Adolphinas situation finns även dokumenterad i sockenstämmoprotokollen för Fjärås, hon nämns första gången den 7 juli 1816 då det bestämdes att Gunnor Nilsdoter från Högen i Torpa skulle kompenseras med 2.24 riksdaler och ytterligare 5 riksdaler i månaden ‘för dett hon wårdat förenämnde hittebarn’.

Församlingens ledamöter ‘hvilkas hjertan ömma för wården af detta wärnlösa barn’ beslutade sedan att hustrun Börta Christersdoter i Eskatorp skulle ersättas med 5 riksdaler i månaden för fortsatt skötsel av Adolphina. Det bestämdes även att pengarna för hennes uppehälle skulle erläggas varje hemmans matlag i Fjärås församling. Ledamöterna uppmanades även att ‘efterspana den Gudlösa människjowarelse som kunnat wara i stånd att från sig lämna detta oskyldiga barn utan minsta wärn i hwilket afseende h:r Kyrckoherden Wetterlund redan på högwederlig ort foga anstalt om lysnings utfärdande efter nemnde elacka människa’.

Familjen som Adolphina kom att bo hos i en stuga i Eskatorp (idag Äskatorp) bestod av Börta Christersdoter som var omkring 51 år gammal och maken Johannes Tholin, 63 år samt sonen Sven som var 14 år. I husförhörslängden är det noterat att familjen var ‘utfattig’.

Dagen innan Adolphina gick bort, den 16 februari 1817, hölls ytterligare en sockenstämma där hennes underhåll diskuterades och ‘Fattige mannen ock Torparen Johan Tholin wid Eskatorp, som har detta hittebarn till underhåll önskade att få på en gång lyfta sammanskottet för detta halfwa året efter dess insamlande till hjelp, att dermed få kjöpa sig en Mjölkeko för Sommaren, dett underteknad Pastor önskade Församlingen täcktes af medlidande för denna behöfwande Tholin bewillja som ock skedde’.

På sockenstämman den 14 mars 1817 bestämdes att torparen Johan Tholin även skulle få ersättning för begravningskostnaden för Adolphina.

Källor:
Kyrkobok för Fjärås CI:5, bild 208, 330 (www.arkivdigital.se)
Sockenstämmoprotokoll för Fjärås på http://www.lokalhistoria.nu

Blog at WordPress.com.

Up ↑