Search

Halland för 200 år sedan

Människor och händelser i Halland på 1800-talet

7 Mars 1817 – Maria i Fattigstugan i Spannarp

I kyrkoboken för Spannarp i Halland finner man en notering under rubriken ‘Döde och Begrafne i Spannarp år 1817’ att pigan i Fattigstugan, Maria Svensdotter, gått bort den 7 mars. Hon hade drabbats av bröstfeber och var endast 38 år gammal när hon dog. Maria begravdes den 12 mars.

Maria (även kallad Marija eller Maja Giller) var född i juni 1778 och hade troligen bott i Fattigstugan sedan 1811. I ett par husförhör beskrevs hon som tiggare och i flera som ‘bräklig’. I Fattigstugan i Spannarp bodde även Gunnil Nilsdotter och dottern Pernilla år 1817.

Enligt Spannarps hembygdsförening låg socknens fattigstuga länge vid Kajsehytta strax sydväst om Spannarps Kyrka.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Spannarp CI:1, bild 153
Husförhörslängd för Spannarp AI:2

https://www.hembygd.se/spannarps-hembygdsforening/karta-spannarp/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fattigv%C3%A5rd

Advertisements

Bouppteckning för Kapten Broberg 7 Mars 1817

Enligt Fjäre häradsrätts dombok hölls ‘laga Boupteckning’ den 7 Mars 1817 för avlidne kaptenen P N Broberg. Enligt dokumentet hade han med ‘döden aflidit uti Hamburg’ den 26 februari 1816.

Han efterlämnade änkan Pettronella Broberg, född Clase, och två ‘under Egtenskapet sammanaflade Twenne Flicko Barn’, döttrarna Albertina Carolina 10 år och Anna Maria 9 år.
Närvarande vid bouppteckningen på de omyndiga barnens vägnar var ‘Fader Fadern’ Kapten Magnus Broberg och Prosten Herr M Ullman, samt Kapten Anders Olsson, och för änkans räkning brodern Kapten B Clase.

Enligt bouppteckningen ägde Kapten Broberg 3/8 dels i ‘Skatte frälse hemmanet’ No.1 Staragården och en 5/24 dels mantal i ‘Krono Skatte hemmanet’ No.1 Håkulla. Dokumentet redovisar även den lösa egendomen som inkluderade ett flertal silver, koppar och mässingssaker, glas och porslin, möbler och husgeråd, 36 böcker, 8 sjökort och en kikare, gårdsredskap, slädar och kälkar, vagnar samt två hästar och ett föl, 8 kor plus kalvar, 6 får och två svin.

Källa:
Bouppteckning, Fjäre Häradsrätt FIIa:25, bild 920 (www.arkivdigital.se)

En artikel om Staragårdens historia av Ulla Björkman i Museiloggen från Båt & Sjöfartsmuseet i Onsala innehåller information om familjerna Clase och Broberg: http://www.batmuseetonsala.se/images/dokument/museiloggen_114.pdf

22 Februari 1817 – Ingrid vid Källan går bort

Den 22 februari år 1817 i Vallda församling i Halland avled enligt kyrkoboken ‘utfattiga Enkan’ Ingrid ‘vid Källan’. Hon var 75 år gammal och ‘dödde af ålderdom’. Ingrid begravdes fem dagar senare. Enligt husförhörslängden bodde hon ensam och hon var född år 1742.

Källa:
Kyrkobok för Vallda CI:6, bild 142 (www.arkivdigital.se)

20 Februari 1817 – Klensmeden Westberg får en son

På Mellangatan i Kungsbacka i Halland föddes en son till klensmeden Olof Westberg och hustrun Cajsa Arfwidsson, 34 år, den 20 februari år 1817. Han döptes följande dag till Olaus och faddrar var kopparslagaren Fredric Forman på Norregatan; sjömannen Swen Petersson, klensmeds gesällen Möller, tullvaktmästaren Anders Eriksson, pigan Petronilla Petersson och madam Carolina Petersson alla från Mellangatan, samt Cajsa Dahlberg och pigan Sara Hallin vid Torget.

Olaus och Cajsa bodde på Mellangatan 45 i Kungsbacka. De hade gift sig 1809 och fått två barn, Johanna Maria 1810 och Johan Magnus 1814 men bägge hade gått bort i tidig ålder.

Olaus blev endast 12 dagar gammal, han gick bort den 4 mars 1817, kyrkoboken anger endast en ‘okänd sjukdom’. Han begravdes den 9 mars. Föräldrarna fick ytterligare en son, Carl Johan i augusti 1818 som även han dog i tidig ålder då han var 5 månader av feber. Ytterligare en son, Johan Magnus, föddes 1824 och dottern Albertina föddes 1820.

Källor (www.arkivdigital.se) :
Kyrkobok för Kungsbacka CI:3
Husförhörslängd för Kungsbacka AI:2

Information om klensmeder:
http://www.historicallocks.com/sv/site/historical-locks/Las-och-teknologi/klensmedens-verkstad/klensmeden/

17 Februari 1817 – Bengta i Kärra går bort

I Stråvalla socken i Halland den 17 februari år 1817 avled ‘gifta hustrun’ Bengta i Kärra. Hon var 67 år gammal när hon dog och hon begravdes den 23 februari.

Kyrkoboken för Stråvalla innehåller en hel del ovanlig information som är oväderlig för släktforskare, födeslsedatum och år har nedtecknats liksom föräldrarnas namn för alla de döda. Bengta var född den 2 december år 1749 i Stråvalla och föräldrarna hette Swen Bengtsson och Ollur Börjesdotter.

Bengta var gift med åbon Anders Andersson (född 1757) och de hade minst två barn, sonen Olaus född 1788 och Andreas född 1790.

Sonen Oluas gifte sig med Börta och fick sonen Johannes 1813. Förädrarna Bengta och Anders bodde hos dem i Kärra. Enligt husförhöret var Bengta ‘sjuk och orkeslös’ från 1814. I november 1816 gick hennes barnbarn Anna Britta bort, hon var endast en månad gammal.

Sonen Olaus kom att bo kvar på nr 3 Kärra Swen Swensgård efter moderns död och han fick minst fyra barn. Bengtas make bodde också kvar fram till sin död år 1836.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Stråvalla CI:1
Husförhörslängder för Stråvalla AI:1-3

17 Februari 1817 – hittebarnet Adolphina i Fjärås

Den 17 februari år 1817 i Fjärås församling i Halland ‘dödde hittebarnet’ Adolphina från Eskatorp ‘som ‘sjuk hade varit i 14 dagar af Oangifven sjukdom’. Adolphina var bara 8 månader när hon dog och hon begravdes den 23 februari.

I kyrkoboken över födda barn kan man läsa mer om Adolphina i en notering för den 23 juni 1816: ‘Hittades på Torpa ägor i en Hasselbacke et Flickebarn, som döptes den 25 ibm. och kallades Adolphina. Föräldrarne äro okände’. Hennes gudmor var Gunnor Nilsdoter i Torpa och faddrar ‘Herr Cominister’ O Darild i Lyd, Börge Olsson i Torpa och Kjerstin Torgersdoter även hon från Torpa.

Adolphinas situation finns även dokumenterad i sockenstämmoprotokollen för Fjärås, hon nämns första gången den 7 juli 1816 då det bestämdes att Gunnor Nilsdoter från Högen i Torpa skulle kompenseras med 2.24 riksdaler och ytterligare 5 riksdaler i månaden ‘för dett hon wårdat förenämnde hittebarn’.

Församlingens ledamöter ‘hvilkas hjertan ömma för wården af detta wärnlösa barn’ beslutade sedan att hustrun Börta Christersdoter i Eskatorp skulle ersättas med 5 riksdaler i månaden för fortsatt skötsel av Adolphina. Det bestämdes även att pengarna för hennes uppehälle skulle erläggas varje hemmans matlag i Fjärås församling. Ledamöterna uppmanades även att ‘efterspana den Gudlösa människjowarelse som kunnat wara i stånd att från sig lämna detta oskyldiga barn utan minsta wärn i hwilket afseende h:r Kyrckoherden Wetterlund redan på högwederlig ort foga anstalt om lysnings utfärdande efter nemnde elacka människa’.

Familjen som Adolphina kom att bo hos i en stuga i Eskatorp (idag Äskatorp) bestod av Börta Christersdoter som var omkring 51 år gammal och maken Johannes Tholin, 63 år samt sonen Sven som var 14 år. I husförhörslängden är det noterat att familjen var ‘utfattig’.

Dagen innan Adolphina gick bort, den 16 februari 1817, hölls ytterligare en sockenstämma där hennes underhåll diskuterades och ‘Fattige mannen ock Torparen Johan Tholin wid Eskatorp, som har detta hittebarn till underhåll önskade att få på en gång lyfta sammanskottet för detta halfwa året efter dess insamlande till hjelp, att dermed få kjöpa sig en Mjölkeko för Sommaren, dett underteknad Pastor önskade Församlingen täcktes af medlidande för denna behöfwande Tholin bewillja som ock skedde’.

På sockenstämman den 14 mars 1817 bestämdes att torparen Johan Tholin även skulle få ersättning för begravningskostnaden för Adolphina.

Källor:
Kyrkobok för Fjärås CI:5, bild 208, 330 (www.arkivdigital.se)
Sockenstämmoprotokoll för Fjärås på http://www.lokalhistoria.nu

16 Februari 1817 – tacksägelse för sjömannen Lars Svensson i Vallda

Enligt kyrkoboken för Vallda församling i Halland gjordes den 16 februari år 1817 ‘tacksägelse öfver unga sjömannen’ Lars Svensson från Gropen. Han dog långt hemifrån i ‘Mersell’ i Frankrike vilket troligen syftar på hamnstaden Marseille i södra delen av landet. Lars var 34 år och 2 månader gammal då han ‘slutade sin jordiska vandring’.

Källa:
Kyrkobok för Vallda CI:6, bild 142 (www.arkivdigital.se)

12 Februari 1817 – Bengt i Gårdakärr

I Hunnestads socken i Halland föddes enligt kyrkoboken årets första barn den 12 februari år 1817, det var en son till Pehr Svensson och Gunnil Andersdotter i Gårdakärr. Han döptes nästa dag till Bengt. Faddrar var Ingeborg Gustafsdotter i Blixt Storegården, Olof Andersson Domaregården, Sven Olsson vid Bäcken, drängen Peter Svensson i Storegården samt Anna och pigan Johanna Lidberg i Klockaregården.

Pehr Svensson var född år 1770 och var 47 år då Bengt föddes, hustrun Gunnil var född 1778 och var nu 39 år gammal. De hade haft en annan son som också kallats Bengt, han föddes 1809 men gick bort i september 1816 endast 7 år gammal av ‘bröstfeber’. Pehr och Gunnil hade också haft en dotter, Anna Catharina född 1811 med hon dog 1813, endast två år gammal av en oangiven sjukdom. Enligt kyrkoboken hade de även fått ett dödfött barn i januari 1815.

Då Bengt var sju år gammal gick fadern Pehr Svensson bort i februari 1825 av bröstfeber, han var då 54 år gammal. Modern Gunnil gifte om sig med drängen Sven Antonsson (född 1797) två år senare. Bengt växte upp i Gårdakärr hos modern och styvfadern, i husförhörslängden beskrivs han som ‘styfson’ Bengt Pehrsson.

Då Bengt var omkring 20 år gammal tog han över som åbo på gården, Gårdakärr nr 17 var ett så kallat kyrkohemman. Han gifte sig år 1839 med Elmina Svensdotter från Sibbarp (född i oktober 1816); sonen Peter August föddes i december 1839 och dottern Severina Gustafva 1842 (hon dog samma av en bröstsjukdom).

Bengt och Elmina är nämnda i ett sockenstämmoprotokoll från den 22 oktober 1843, efter att sockenstämman hållit ett möte i Hunnestads Kyrka. Protokollet redogör för Elminas ‘sinnessvaghet’ och att hon hade blivit alltmer ‘våldsam och svår att behandla och vårda’, samt att maken Bengt begärt prästbevis för att ansöka om att få henne inlåst på Hospitalet i Göteborg. Hon hade redan varit på ‘Profcur’ på lasarettet i Varberg året innan. Dokumentet visar bl a att ‘hennes sysselsättning i friska tillståndet’ var spinning och vävnad m m ‘som tillhörer hennes stånd’. Ingen hade märkt av någon sinnessvaghet förrän i juli 1842 då hon ‘yttrades uti något slag underligt bekymmer och att hon icke ville göra annant än läsa omkring 2:ne dagar’. Innan hon blev sjuk hade hon varit ‘mera glad, liflig, nöjd med sin ställning, stilla och foglig mm’ och hon hade fört en stilla och anständig levnad.

Protokollet fortsätter att spekulera om vad orsaken till hennes sjukdom kunde vara såsom ‘häftige eller ihållande passioner, sorg, fruktan..hat, afund, hämnd, felslagna förhoppningar, olycklig kärlek, svartsjuka, svåra husliga förhållanden ellen en vanvårdnad eller försummad Psykisk uppfostran’ eller fysiska orsaker som våld, slag, ‘mjölkkastning’, ‘hysteriska eller hypokondriska lidanden’, ‘fallandesot’ etc men ingen kände till att hon drabbats av någon av dessa orsaker. Det enda troliga var ‘Barnsängen, ty några Veckor efter denna blef Elmina Svensdotter sinnessvag, men icke kunde man säga att Barnsängen var dertill orsaken, ty den var mera lätt än svår’. ‘Religions svärmeri eller falska åsigter och villade begrepp’ uteslöts också att ha ‘vållat sinnesrubbningen’.

Det är inte kännt ifall Elmina togs in på något hospital eller om hon fortsatte vara sjuk, men hon fick flera barn med Bengt de följande åren: Sven Gustaf i mars 1845, Olena i augusti 1847 (död i januari 1849 av dragsjuka), Anna Beata i september 1849, Olena i september 1851 (död i februari 1853 av en bröstsjukdom), Johanna Olivia i jan 1854 (död i april 1855 av kikhosta), Severina Olivia i april 1856 (död i maj 1861 av kikhosta) och Josephina i augusti 1860 (död i feb 1861 av en bröstsjukdom). Bengt och Elmina fick sammanlagt minst åtta barn men endast tre överlevde till vuxen ålder.

Elmina gick bort i april 1879 i sviterna av en lunginflammation, hon blev 62 år gammal. Bengt Pehrsson bodde ensam kvar på Gårdakärr med dottern Anna Beata fram till sin död 10 år senare, i mars 1889. Enligt Död- och Begrafningsboken för Hunnestad var orsaken ‘ålderdomsaftyning’, han blev 72 år gammal. Han var vid sin död beskriven som undantagsman.

Enligt bouppteckningen efter Bengt så bodde nu sonen Peter August på nr 3 Blixtorp i Hunnestad, sonen Sven Gustaf bodde i Spannarp och dottern Anna Beata var fortfarande ogift och bodde hemma. Boupteckningen visar att Bengt inte ägt något hus eller land men bland tillgångarna fanns 11 porslins tallrikar och en karott, två ‘karaffiner’ och två ljusstakar av glas, en dricktunna, en järngryta, en spegel, ett skrin ‘med diverse’, sex par knivar och gafflar samt sex skedar och en spegel. Möblerna bestod av ett bord, en matskänk, en ‘fjädervagn’, en gammal draglåda, tre stolar, en kista samt en säng med två huvudkuddar, ett linne- och ett yllebolster samt tre ‘linnewar’. Bouppteckningen redovisar också att han ägde ett par glasögon, en mindre sax och en dosa, samt en ‘pastilla’, en psalmbok och en årgång av M F Roos ‘Betraktelser’. Även hans kläder finns nedskrivna i dokumentet: tre kostymer av ‘drab kläde’ och av ‘stoff’, åtta par byxor, tre rockar, tröjor och skjortor, en ‘klädd pels’, två västar, fem halsdukar, en hatt och en mössa, två par kalsonger, tre par strumpor, två ‘bindtröjor’ samt ett par stövlar och ett par pjäxor. Slutligen ägde Bengt även fyra stycken ‘fårkreatur’.

Källor
http://www.arkivdigital.se:
Kyrkobok för Hunnestad CI:4 (1806-1869)
Bouppteckning 1889 Himle Häradsrätt FIIa:52, bild 5240
Husförhörslängder för Hunnestad, AI:1 – AI:7

Sockenstämmoprokoll på http://www.lokalhistoria.nu

26 Januari 1817 – änkan Bengta i Abild

Den 26 januari år 1817 i Abilds socken i Halland ‘dödde fattiga Enkan’ Bengta Olofsdotter av ‘ålderdomsbräcklighet’. Bengta bodde i Fattigstugan i Abild och hon var 86 år gammal då hon gick bort. Hon begravdes den 2 februari.

Kyrkobok för Abild CI:2, bild 166 (www.arkivdigital.se)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fattigvård

Blog at WordPress.com.

Up ↑