I Kungsbacka den 1 januari år 1818 föddes en dotter till ‘Coop Sjöm’ Olof Andersson och hans hustru Anna som var 36 år. Dottern döptes följande dag till Anna Sophia och faddrar var enligt kyrkoboken kapten Paul Gjerman vid Torget, sjömannen Swen Peter Hjelmström på Vallgatan, Madame Froman på Norregatan och Jungfru Marta Holmgren.

Olof var född 1776 och Anna 1781 och familjen bodde på Södergatan i Kungsbacka. De hade sedan tidigare en son, Olof Anton född 1815 men han gick bort 1820 i mässlingen. Kyrkoböckerna avslöjar också att Olof och Anna hade haft ytterligare minst 5 barn som alla hade gått bort i tidig ålder av sjukdomar som mässling och tvinsot.

Det är inte kännt vad som hände med familjen efter 1820.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Kungsbacka CI:3
Husförhörslängder för Kungsbacka AI:2

Advertisements