I Kungsbacka år 1817 vigdes endast ett par och det var enligt kyrkoboken ‘Handelsmannen i Götheborg välädle Herr’ Olof Lindstrand och ‘jungfru välädla’ Maria Bissmark från Kungsbacka. De vigdes den 19 oktober ‘af Rect. Hermans’.

Maria Bissmark var född 1796 och var 21 år gammal när hon gifte sig. Hon bodde 1817 på nr 24 I Kungsbacka med modern ‘Enkefru Bissmark’ och två bröder, Pehr som var sjökapten och Carl. På nr 24 bodde även Fabrikör Anders Gottlieb Bissmark med familj.

Maria och Olof flyttade til Göteborg efter giftermålet, liksom troligen även modern och brodern Pehr.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Kungsbacka CI:3
Husförhörslängd för Kungsbacka AI:2

Advertisements