Den 10 augusti år 1817 i Ås socken norr om Varberg i Halland vigdes enligt kyrkoboken drängen Johannes Gunnarsson i Bäck med pigan Britta Olofsdoter ‘därstädes’.

Källa:
Kyrkobok för Ås CI:3 (www.arkivdigital.se)

Advertisements