I kyrkoboken för Grimeton i Halland finner man under rubriken ‘Döde i Grimmethon år 1817’ en notering om att den 10 augusti ‘begrofs krono båtsmannen’ Carl Grimberg från Grimeton. Han hade gått bort den 4 augusti och enligt kyrkoboken hade han drabbats av ‘bröstwärk’. Han var endast 22 år gammal då han gick bort.

I rullan för ‘Norra Hallands Roterings Båtmans Compagnie’ för Himle Härad återfinns Carl som nr 163. Han hade blivit antagen år 1814 då han var 18 år gammal. Han hette från början Carl Jacobsson och var enligt rullan född i Varberg. Efter Carls död antogs 17 årige drängen Johan Frison som nr 163.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Grimeton CI:2
Rullor Flotta, IV:30 (1809-1820)

Advertisements