Den 26 juli år 1817 i Svartrå socken i Halland föddes en son till åbon Pehr Ifwarsson och Olena Nilsdoter i Barkhult. Han döptes samma dag till Johannes och faddrar var Bengt Nilsson i Kogstorp, Nils Andersson i Barkhult, Lars Svenssons hustru i Barkhult samt Sven Johnssons hustru i Kogstorp.

Pehr Ifwarsson var från Fagered och var född 1776, han hade gift sig med Olena Nilsdoter som var född 1788, i april 1817. Johannes föddes ett par månader senare och han var deras första barn och familjen bodde på Barkhult nr 1. Barkhult var en liten by i Svartrå socken vid Hjärtaredsån i Halland. Även Olenas föräldrar bodde på gården. Ytterligare en son, Andreas, föddes i september 1819.

Johannes blev endast 4 år och 7 månader gammal, han gick bort den 17 februari 1822 och begravdes en vecka senare. Enligt kyrkoboken dog han av ‘schiver’.

Ytterligare en son föddes tre månader senare som döptes till Anders, men den andre sonen Andreas gick bort följande år, 1823. Johannes föddes 1828 men modern Olena Nilsdoter gick bort 1829 enligt husförhörslängden. Pehr Ifwarsson gifte om sig med Inger Johansdotter men äktenskapet blev kortvarigt då hon gick bort år 1834.

Pehr kom att bo kvar på Barkhult med de två sönerna fram till sin död år 1860. Sonen Anders blev även han åbo på gården liksom hans son, Johan August.

Gårdarna i Barkhult finns inte längre kvar och på platsen ligger idag en campingplats och stugby som drivs av det närbelägna varuhuset Gekås.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkoböcker för Svartrå CI:2 (1742-1827) och CI:3 (1827-1863)
Husförhörslängder för Svartrå A:1-AI:3

Advertisements