Den 24 april år 1817 i Svartrå socken i Halland avled ‘gamla pig.’ Ingerd Nilsdoter i byn Floastad.

Enligt husförhörslängden var hon född 29 februari år 1740. Vid sin död var hon piga på Floastad No.1 hos åbon Bengt Arfwidsson. Där hade hon arbetat sedan åtminstone 1795.

Enligt kyrkoboken för Svartrå avled hon av ‘bröstwärk’, hon var 77 år gammal när hon gick bort. Ingerd begravdes den 4 maj 1817.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Svartrå CI:2 1742-1827
Husförhörslängder för Svartrå (Köinge och Okome) AI:1-2

Advertisements