Den 8 april år 1817 i Tölö socken i norra Halland vigdes skomakaren Daniel Hammerberg och Elena Beata Svensdotter.

Daniel var född 1792 och var 25 år gammal. Elena Beata var 19 år och dotter till åbon Sven Torkelsson och Helena Ericsdotter i Stora Bäck i Varla by i Tölö socken. Efter giftermålet kom de att bo i Stora Bäck (senare kallat Varla no 1), där hennes far som var änkeman och en syster, Anna, också bodde fram till hans död 1830 och Anna 1842. Ytterligare en syster, Thalena Petronella hade gått bort i januari 1817. Daniel Hammerberg var skomakare men är i senare husförhör beskriven som åbo och skomakare, och slutligen endast åbo.

Daniel och Elena Beata fick minst 11 barn tillsammans varav fem överlevde till vuxen ålder. I februari 1818 föddes Johan Hinric (död troligen före 1839), Sven Petter 1820 (död i april 1821), Hans Petter i februari 1822 (död i oktober 1828 i mässlingen), Sophia Albertina i september 1824 (död 1842), Sven Themin juni 1827 (död i oktober 1828 i mässlingen), Sven Themin i augusti 1829, Hans Peter i maj 1832, Janne Edwin i oktober 1834, Dorothea Eleonora i september 1836 (död i mars 1838 av kikhosta), Johan Henrik i februari 1839 och Anders Samuel i november 1843.

Daniel Hammerberg gick bort i januari 1845, han var då 53 år gammal. Hustrun Elena Beata dog ett par år senare i december 1849. Bouppteckning gjordes I februari 1850, och fastigheten som var en sjättedels ‘mantal uti Kronoskatte Hemmanet No 1 Bäck Hvarla’ värderades till 683 riksdaler.

De fem sönerna var nu mellan 7 och 21 år gamla och allihop utom utom Sven Themin som flyttade till Kungsbacka 1850, kom att bo kvar på Stora Bäck med sina familjer. Hans Peter, Anders Samuel och Johan Henrik blev alla sjömän. Janne Edwin beskrevs i husförhöret som ‘blind’, och han dog i april 1871.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkoböcker för Tölö CI:4-5, FI:1-2, EI:2
Husförhörslängder för Tölö AI:5–14
Bouppteckning Fjäre häradsrätt FIIa:53, 1845 bild 1120
Bouppteckning Fjäre häradsrätt FIIa:58, 1849 bild 590

Advertisements