Enligt Fjäre häradsrätts dombok hölls ‘laga Boupteckning’ den 7 Mars 1817 för avlidne kaptenen P N Broberg. Enligt dokumentet hade han med ‘döden aflidit uti Hamburg’ den 26 februari 1816.

Han efterlämnade änkan Pettronella Broberg, född Clase, och två ‘under Egtenskapet sammanaflade Twenne Flicko Barn’, döttrarna Albertina Carolina 10 år och Anna Maria 9 år.
Närvarande vid bouppteckningen på de omyndiga barnens vägnar var ‘Fader Fadern’ Kapten Magnus Broberg och Prosten Herr M Ullman, samt Kapten Anders Olsson, och för änkans räkning brodern Kapten B Clase.

Enligt bouppteckningen ägde Kapten Broberg 3/8 dels i ‘Skatte frälse hemmanet’ No.1 Staragården och en 5/24 dels mantal i ‘Krono Skatte hemmanet’ No.1 Håkulla. Dokumentet redovisar även den lösa egendomen som inkluderade ett flertal silver, koppar och mässingssaker, glas och porslin, möbler och husgeråd, 36 böcker, 8 sjökort och en kikare, gårdsredskap, slädar och kälkar, vagnar samt två hästar och ett föl, 8 kor plus kalvar, 6 får och två svin.

Källa:
Bouppteckning, Fjäre Häradsrätt FIIa:25, bild 920 (www.arkivdigital.se)

En artikel om Staragårdens historia av Ulla Björkman i Museiloggen från Båt & Sjöfartsmuseet i Onsala innehåller information om familjerna Clase och Broberg: http://www.batmuseetonsala.se/images/dokument/museiloggen_114.pdf

Advertisements