I kyrkoboken för Spannarp i Halland finner man en notering under rubriken ‘Döde och Begrafne i Spannarp år 1817’ att pigan i Fattigstugan, Maria Svensdotter, gått bort den 7 mars. Hon hade drabbats av bröstfeber och var endast 38 år gammal när hon dog. Maria begravdes den 12 mars.

Maria (även kallad Marija eller Maja Giller) var född i juni 1778 och hade troligen bott i Fattigstugan sedan 1811. I ett par husförhör beskrevs hon som tiggare och i flera som ‘bräklig’. I Fattigstugan i Spannarp bodde även Gunnil Nilsdotter och dottern Pernilla år 1817.

Enligt Spannarps hembygdsförening låg socknens fattigstuga länge vid Kajsehytta strax sydväst om Spannarps Kyrka.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Spannarp CI:1, bild 153
Husförhörslängd för Spannarp AI:2

https://www.hembygd.se/spannarps-hembygdsforening/karta-spannarp/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fattigv%C3%A5rd

Advertisements