I Abilds socken i Halland den 21 januari 1817 dog den 22-årige drängen Sven Bengtsson i Sjöhuset. Han hade drabbats av lungsot och han begravdes fem dagar senare.

Lungsot var ett annat namn för tuberkulos och det var en sjukdom som tog många liv vid den här tiden och som det inte fanns någon bot för.

Källa:
Kyrkobok för Abild CI:2, bild 166 (www.arkivdigital.se)

Mer information om tuberkulos/lungsot:
http://tuberkulos.se/tuberkulos-genom-historien/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberkulos

Advertisements