I Drängsereds socken i Hallland den 17 januari 1817 avled Sven Svenssons ‘lilla son Bengt’ från Hylten av trånsjuka. Bengt var endast 1 år och 8 månader gammal och han begravdes den 26 januari.

Trånsjuka var en vanlig dödsorsak i Halland vid den här tiden, det var ofta synonymt med lungsot (eller tuberkulos) men kunde även syfta på utmärgling och nervsvaghet. Ytterligare 4 barn gick bort av sjukdomen år 1817 enligt kyrkoboken för Drängsered:

Christian Svenssons ‘lilla doter’ Anna Beata från Sjöbo den 16 mars 1817, hon var 6 år gammal.

Elias Svenssons ‘lilla son’ Anders från Yttra Trenshult den 19 mars 1817 , han var 2 år och 8 månader gammal.

Arvid Johanssons ‘lilla doter’ Anna Johanna ifrån Ekhult den 19 april 1817, hon var 10 år gammal.

Johannes Larssons ‘lilla son’ Lars från Elmeds Torp den 9 september 1817, han var 3 år gammal.

Källa:
Kyrkobok för Drängsered CI:3, bild 181 (www.arkivdigital.se)

Mer information om trånsjuka:
http://forum.genealogi.se/index.php?topic=127637.0

Advertisements