I Hunnestads socken i Halland år 1817 avled Herr ‘Krono-Länsmannen’ L A Winbergs yngsta son Simon Alexius den 12 januari. Enligt anteckningen i kyrkoboken avled han av bröstfeber och han begravdes den 2 februari.

Källa:
Kyrkobok för Hunnestad CI:4, bild 127 (www.arkivdigital.se)

Advertisements