Det första dödsfallet i Fjärås socken i Halland år 1817 inträffade den 4 januari då änkan Helena Börgesdoter vid Eskatorp gick bort.

Hon var född i september 1746 och var änka efter sjömannen Börge Hansson (1751-c1790) och hade minst tre barn med honom; Anders född 1775, Maja född 1779 och Börge född 1789. Familjen bodde i en stuga vid Eskatorp i Fjärås socken. Liksom fadern var sonen Börge sjöman men var även skriven som lantvärnssoldat.

Helena bodde de sista åren av sitt liv i stugan i Eskatorp med dottern Maja Börgesdotter och hennes två barn Olena och Johannes, men hon hade det troligen svårt. Enligt husförhörslängden fick hon fattigmedel och hennes fall diskuterades även under en sockenstämma den 24 oktober 1811 då socknen skulle ge korn till de fattiga ‘af Christelig medlidsamhet för.. i armod brakte medchristne’. En av dessa var Helena som ‘är öfwer 70 år gammal, krumpen och legat till sängs i 3:ne år’. Enligt en annan notering i en sockenstämma den 5 mars 1815 var dottern Maja ej skatteskyldig då hon ‘som utfattig ock är hemma att skjöta en uslig moder’.

Helena Börgesdoter var 70 år gammal då hon ‘dödde i armod’ enligt kyrkoboken efter att ‘sjuk hadde varit i 8 år af Ålderdom’. Hon begravdes den 12 januari 1817.

Källa:
Kyrkobok för Fjärås CI:5 (1795-1817), bild 330 (www.arkivdigital.se)
Husförhörslängder för Fjärås AI:2-10 (www.arkivdigital.se)
Sockenstämmor för Fjärås på http://www.lokalhistoria.nu/

Enligt kyrkoboken föddes Maja 31 januari 1779 men flera husförhör uppger 1777.

Advertisements