Den 3 januari år 1817 vigdes i Frillesås socken i Halland Rotebåtsmannen Hans Johannes Frisk (f.1786) och pigan Britta Stina Swensson (f.1788) vid Tolycke. I bilagor till vigselboken för Frillesås finns ett flertal attester bevarade vilka ofta innehåller intressanta uppgifter, däribland en attest angående detta äktenskap från Frisks kompanichef Gustav Liljeqvist daterad den 23 Juli 1816:

‘Som Båtsman af Norra Hallands Comp No 111 Hans Johannes Frisk hos mig begärt få ingå äktenskap med pigan Christina Svensson, så gifver jag härigenom i egenskap af Compagnie Chef därtil mit Samtycke, och Recommenderas således ödmiukeligen desse Contrahendter hos Herr Prosten och Kyrkoherden i Församlingen, til Lysning och Wigsel så fort sig giöra låter, så vida ej något Lagligt hinder däremot skulle förekomma. Carlskrona, d:23 Juli 1816’.

Hans Johan var född i Kapunki, Vaasa i Finland i oktober 1786 och var son till Johan Asplund och Anna Catharina Nordman. Han blev antagen till rotebåtsman i september 1815 i Norra Hallans Båtmanskompani och enligt generalmönsterrullan var han då redan ‘Extra Roterings Båtsman’ med namnet Hans Johan Asplund och född i Österbotten. Han var 30 år gammal och ‘sjövan’, och han fick roteringsnummer 111 och namnet Frisk då han började, men det ändrades 1818 till Friskström.

Han bosatte sig med Britta Stina i en stuga vid Tolycke och sonen Johan Gustaf föddes i mars 1818. I generalmönsterrullan för samma år står det att han ‘begär Torp utsynt, odlat och bebygt’. Hustrun Britta Stina gick bort den 23 juni 1822 av ‘tvinsot’, hon var då 34 år gammal.

Hans Johan gifte om sig 1825 med Brita Pehrsdotter (f.1779) och de kom att bo kvar i stugan i Tolycke. Han tog avsked som rotebåtsman 1839 då en ny rotebåtsman tog över platsen, Johan Berndt Friskström (född 1817). Enligt generalmönsterrullan för år 1839 var orsaken för avskedet ‘döfhet och mindre pålitligt uppförande’. Hans Johan gick bort den 27 juni 1841 efter att ha drabbats av lungsot, han var då 54 år gammal. Änkan Britta bodde kvar i stugan.

Sonen Johan Gustaf tog sig namnet Asplund och bosatte sig och blev torpare i Källsmåse i Veddige där han gifte sig med Christina Charlotta Carlberg (1817-1871) och fick flera barn med henne.

Källor:
Kyrkoböcker för Frilllesås CI:3-4
Husförhörslängd för Frillesås AI:2
Bilagor till vigsellängd för Frillesås, HV:1, bild 205
Generalmönsterrullor Flottan IV:30-31

Advertisements