Den 2 januari år 1817 föddes en dotter till Anders Johnsson och Märta Persdoter i Ryssbo i Drängsereds socken i de inre delarna av Halland. Märta var 32 år då dottern föddes. Hon döptes tre dagar senare till Ingeborg och vittnen var Sven Arvidsson i Lid, drängen Christian Bengtsson, hustrun Märta Svensdoter i Ryssbo samt pigan Maja Lena Eliasdoter i Näs.

Åbon Anders Johnsson (eller Jönsson) var född 1776 och han hade tidigare varit gift med Anna Jönsdotter och hade tre barn med henne; Johannes född 1801, Anders 1802 och Johanna 1805. Anders gifte senare om sig med Märta och dottern Anna Beata föddes år 1810, Ingeborg var deras andra barn. Familjen bodde på Ryssbo nr 1 (även stavat Ryssbohl eller Ryssbol).

Anders dog år 1846, han var då 70 år gammal, sonen Johannes var nu åbo och bodde på Ryssbo med sin familj. Ingeborg stannade på gården fram till 1849 men det är inte kännt vad som senare hände med henne.

Källa (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Drängsered CI:3, bild 40
Husförhörslängder för Drängsered A1:1-2

Information om Ryssbol från Drängsereds hembygdsförening: http://www.bygdeband.se/plats/167277/sverige/hallands-lan/hylte/drangsered/ryssbol/

Advertisements