I Idala socken i Halland år 1816 vigdes sammanlagt tre par. På årets sista dag den 31 december ‘hemmavigdes’ änkomannen och åbon Johannes Börgesson i Hult med pigan Anna Maria Börgesdotter, även hon från Hult. Enligt kyrkoboken skulle de även bo i Hult (eller Idalahult). Johannes var änkling sedan 1806 då hustrun Pernilla gått bort i barnsäng. Enligt husförhörslängden för 1817 var han född 1784 och hon 1785 och de bodde med hans föräldrar Börge Börgesson och Elin Christensdotter. De fick sex barn tillsammans: Pernilla 1818, Börge 1820, Emmanuel 1823, Börta 1825, Per 1827 och Johannes 1830.

idla-1820-gallinge-ai-2-1815-1850-bild-110-sid-199-copy
Familjen i husförshörslängden för 1821

Anna Maria gick bort i september 1830 av vattusot, hon var då 45 år gammal. Johannes blev då ensam med de sex barnen som var mellan 7 månader och 12 år och hans mor Elin som beskrevs som ‘orkesslö’. Johannes gifte aldrig om sig och bodde kvar med barnen på Hult, de flesta flyttade ut med åren men sonen Per bosatte sig där med sin hustru. Modern Elin och yngsta dottern Börta gick båda bort 1847. Johannes gick bort i oktober 1864. Sonen Per med familj fanns kvar på Idalahult fram till åtminstone 1896 då Per gick bort.

Kyrkobok för Idala CI:1 (1689-1834) (www.arkivdigital.se)
Husförshörslängd för Idala (Gällinge) AI:2 (1815-1850)

Notering: I de senare källorna kallas hon Anna Maria Olsdotter.

Advertisements