I Frillesås socken i Halland den 30 december år 1817 vigdes enligt kyrkoboken rotebåtsmannen Anders Lundberg och pigan Maria Persdotter på Kullen. Hennes namn var dock felskrivet i kyrkoboken, i andra källor som tex husförhöret står det att han gifte sig med Johanna Larsdotter.

Johanna var född 1782 och var 36 år när hon gifte sig. Hon hade arbetat som piga hos Berendt Sylberg på Hemingsgård i Rya i Frillesås innan giftet.

I bilagor till vigselboken för Frillesås finns ett flertal attester bevarade vilka innehåller mycket intressant information, däribland en attest angående äktenskapet från Anders Lundbergs kompanichef Gustav Lilljeqvist daterad den 21 oktober 1816:

‘Som båtsman vid Norra Hallands Ordinarie Comp No.113 And: Lundberg begärdt få ingå Egtenskap med Pigan Johanna LarsDotter, Betygar härigenom, det jag som Comp Chef ej har något däremot att påminna, utan Recommenderas Desse Contrahenter ödmjukeligen hos Wederbörande Herr Prost och kyrkoherde i Församlingen til Lysning och Wigsel så fort sig giöra låter, så vida ej något Lagligt hinder däremot skulle förekomma. Carlskrona d.21 October 1816’.attest-frillesas-hv-1-1731-1819-bild-208-copy

I generalmönsterrullorna för Norra Hallands Rote Båtmans kompani kan man följa Anders karriär. Han blev antagen som rotebåtsman i maj 1810 vid generalmönstringen i Karlskrona som nr 113. Enligt rullan hette han Anders Larsson och var 33 år gammal och född i ‘Elfsborgs’ och han var ‘obefaren’. Vid tiden för giftermålet beskrevs han som ‘sjöwan’. Han fick namnet Lundberg liksom sina företrädare på denna rote.

Anders och Johanna bodde i Rya i Frillesås men äktenskapet blev kortvarigt. Anders gick bort den 11 juli 1817 av slag, han var bara 41 år gammal. Johanna kom att bo kvar i området, år 1819 bodde hon i ‘En Stuga’ vid Rya och är beskriven som båtmansänka. Hon bodde där med systern Stina Larsdotter. I husförhören från 1821 är de beskrivna som ‘fattighjon’ och år 1824 som ‘tiggare’. Johanna gifte om sig 1826 med drängen Per Jönsson från Musared, Johanna var då 44 år gammal och Per 40 år. De bodde kvar i samma stuga med hennes syster och de var nu varken fattighjon eller tiggare enligt husförhöret. Per är i husförhören för 1836-45 beskriven som backstugesittare och Johanna var ‘ej arbetsför’ och ‘bräklig’. Systern fick ‘underhåll af Socken’ och hon gick bort 1843. Johanna dog i maj 1854 av ‘ålderdom’, hon var då 71 år gammal.

Källor (www.arkivdigital.se) :
Kyrkobok för Frillesås CI:3 (1790-1832), bild 93
Bilagor till vigselboken för Frillesås HV:1 (1731-1819), bild 208
Rullor Flottan IV:30 (1809-1820), bild 750, 1560, 2830
Husförhörslängder för Frillesås AI:2-3

Advertisements