Den 28 december år 1816 vigdes ‘Sockne Skräddaren’ Andreas Ericsson och Pigan Gunnil Thorsdotter från Järlöf i Veddige församling i Halland.

Anders och Gunnil var bägge födda 1791 och var 25 år gamla då de gifte sig. De kom att bosätta sig i Järlöf och fick minst fem barn. Sonen Emanuel föddes i september 1817 men gick bort endast två månader gammal, enligt kyrkoboken blev han ‘qwäfd’. Dottern Martha Lena föddes 1818, Torkel 1821, Inger 1826 och Christina 1829. Familjen bodde kvar i Järlöf (även stavat Järlöfva) och från 1823 bodde även hans mor, Christina Esbjörnsdotter (1761-1831) där. I husförhören kallas bostaden senare för en backstuga ‘vid Kajeberg’. Kajeberg låg i Järlövs rote strax utanför Veddige.

1823-27-jarlof-veddige-ai-4-1823-1830-bild-26-sid-49-copy
Familjen i husförhöret för 1823-27

I augusti 1831 drabbades familjen av två dödsfall, först dog modern Christina 70 år gammal den 2 augusti, och två veckor senare sonen Andreas Ericsson som var 39 år gammal. Enligt kyrkoboken hade bägge drabbats av ‘hufvudF’, vilket troligen innebar huvudfeber. Gunnil var nu ensam med tre barn mellan 3 och 9 år. I husförhöret från 1845 är hon beskriven som ‘utfattig’ och sonen Torkel var ‘bräklig’. Gunnil Thorsdotter gick bort 30 mars 1855, hon var då 63 år gammal. Vid hennes död bodde alla fyra barnen i backstugan vid olika tillfällen men döttrarna verkar ha flyttat runt en del. Torkel var beskriven som ‘inhysehjon’ och ‘fattighjon’. I protokollen för sockenstämman i Veddige angående fattigunderstöd benämns han även som ‘fånig’. Torkel bodde kvar i Kajeberg fram till sin död i januari 1890 då han gick bort av en ‘bröstsjukdom’, han var då 68 år gammal.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkoböcker för Veddige EI:1, CI:2-3 och FI:1
Husförhörslängder för Veddige AI:3-10

http://www.lokalhistoria.nu/

Sockenstämmans beskrivning av fattigvården i Veddige 1840: http://www.lokalhistoria.nu/result_view?eoh_page=true&eoh_page_id=ved0675.xml&eoh_markup_words=inhysehjon&eoh_title=Veddige%2c+1840-09-06

Advertisements