Den 24 december år 1816 i Frillesås socken i Halland avled ‘späda flickeb.’ Johanna Lena Larsdotter från Frynghult, hon var dotter till åbon Lars Pehrsson. Hon var endast 1 år gammal när hon gick bort efter att ha drabbats av en av den tidens mest fruktade sjukdomar, kopporna. Smittkoppor var en mycket smittsam sjukdom med hög dödlighet, speciellt bland barn, men vaccinationer hade börjat i Sverige 1801 och från 1816 blev det obligatoriskt att vaccinera alla barn. Antalet döda minskade avsevärt men utbrott förekom under hela 1800-talet men viruset är idag utrotat.

Johanna Lena begravdes fyra dagar senare, hon var ett av fem barn som gick bort i sjukdomen i Frillesås i december 1816, de övriga var:

11 december 1816: ‘Flickeb.’ Britta Christina Johansdoter i Frynghult, 1 år. gammal
14 december 1816: ‘Späda Flickeb.’ Anna Maria Börjesdotter i Stättared, 6 månader gammal.
14 december 1816: ‘Gåssen’ Anders Persson i Stättared, 5 år och 6 månader gammal.
15 december 1816: ‘Gåsseb.’ Pehr Pehrsson i Stättared, 2 år och 6 månader gammal.

Källa:
Kyrkobok för Frillesås, CI:3 (1790-1832), bild 124 (www.arkivdigital.se)

Mer information om smittkoppornas historia i Sverige: http://landberga.se/medicinhistoria/smittkoppor.html

Advertisements