Den 18 juni år 1816 förrättades en laga bouppteckning vid Fjäre Häradsrätt i Halland efter avlidne styrmannen Tobias Wickström. Enligt bouppteckningen hade han ‘genom skeppsbrått med Capitenen Anders Lundberg bårta blef förleden höst 1815 den 8 december enligt underrättelse genom en man som blef Bäragt på Skeppsvracket och nu för en tid sedan hemkommit’.

I närvaro av två förmyndare, Kapten Lars Kruse och Kapten Anders Röse, uppgav den äldsta systern Fru Anna Elisabeth Höök den avlidne broderns egendom som fanns i hennes vård.

Efter auktion i december samma år inropade svågern Kapten Anders Höök bl a en byrå av ek, en ‘skrifve Desk af mahugyne’, en bok ‘Dagelig Sjömans Autente’ samt 13 sjökort.

Källa:
Bouppteckning 1816, Fjäre Häradsrätt FIIa:24, bild 2030 (www.arkivdigital.se)

Advertisements