Search

Halland för 200 år sedan

Människor och händelser i Halland på 1800-talet

Halland på 1800-talet

I arkiven för Halland på den svenska Västkusten döljer sig en mängd intressanta uppgifter om människor och händelser, och via kyrkböcker, militära rullor och andra källor kommer den här bloggen att visa vad som hände på ett visst datum för 200 år sedan.
Missa inte släktforskardagarna i Halmstad 26-27 Augusti 2017! http://www.sfd2017.se/

Advertisements
Featured post

10 Augusti 1817 – båtsmannen Grimberg begravdes

I kyrkoboken för Grimeton i Halland finner man under rubriken ‘Döde i Grimmethon år 1817’ en notering om att den 10 augusti ‘begrofs krono båtsmannen’ Carl Grimberg från Grimeton. Han hade gått bort den 4 augusti och enligt kyrkoboken hade han drabbats av ‘bröstwärk’. Han var endast 22 år gammal då han gick bort.

I rullan för ‘Norra Hallands Roterings Båtmans Compagnie’ för Himle Härad återfinns Carl som nr 163. Han hade blivit antagen år 1814 då han var 18 år gammal. Han hette från början Carl Jacobsson och var enligt rullan född i Varberg. Efter Carls död antogs 17 årige drängen Johan Frison som nr 163.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Grimeton CI:2
Rullor Flotta, IV:30 (1809-1820)

10 Augusti 1817 – vigsel i Ås

Den 10 augusti år 1817 i Ås socken norr om Varberg i Halland vigdes enligt kyrkoboken drängen Johannes Gunnarsson i Bäck med pigan Britta Olofsdoter ‘därstädes’.

Källa:
Kyrkobok för Ås CI:3 (www.arkivdigital.se)

26 Juli 1817 – Johannes i Barkhult föddes

Den 26 juli år 1817 i Svartrå socken i Halland föddes en son till åbon Pehr Ifwarsson och Olena Nilsdoter i Barkhult. Han döptes samma dag till Johannes och faddrar var Bengt Nilsson i Kogstorp, Nils Andersson i Barkhult, Lars Svenssons hustru i Barkhult samt Sven Johnssons hustru i Kogstorp.

Pehr Ifwarsson var från Fagered och var född 1776, han hade gift sig med Olena Nilsdoter som var född 1788, i april 1817. Johannes föddes ett par månader senare och han var deras första barn och familjen bodde på Barkhult nr 1. Barkhult var en liten by i Svartrå socken vid Hjärtaredsån i Halland. Även Olenas föräldrar bodde på gården. Ytterligare en son, Andreas, föddes i september 1819.

Johannes blev endast 4 år och 7 månader gammal, han gick bort den 17 februari 1822 och begravdes en vecka senare. Enligt kyrkoboken dog han av ‘schiver’.

Ytterligare en son föddes tre månader senare som döptes till Anders, men den andre sonen Andreas gick bort följande år, 1823. Johannes föddes 1828 men modern Olena Nilsdoter gick bort 1829 enligt husförhörslängden. Pehr Ifwarsson gifte om sig med Inger Johansdotter men äktenskapet blev kortvarigt då hon gick bort år 1834.

Pehr kom att bo kvar på Barkhult med de två sönerna fram till sin död år 1860. Sonen Anders blev även han åbo på gården liksom hans son, Johan August.

Gårdarna i Barkhult finns inte längre kvar och på platsen ligger idag en campingplats och stugby som drivs av det närbelägna varuhuset Gekås.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkoböcker för Svartrå CI:2 (1742-1827) och CI:3 (1827-1863)
Husförhörslängder för Svartrå A:1-AI:3

31 Maj 1817 – Anna Christina i Kållagården avled

Enligt kyrkoboken för Vallda församling i Halland den 31 Maj år 1817 dog Andreas Hanssons dotter från Kållagården av ‘rötagtig feber’. Hon hette Anna Christina och var endast 23 år gammal när hon gick bort. Hon begravdes den 6 juni.

Källa:
Kyrkobok för Vallda CI:6, bild 143 (www.arkivdigital.se)

23 Maj 1817 – fånge i Halmstad

Enligt en ‘fånge-lista från Halmstads Slotts Krono Häkte’ anlände den 23 mars år 1817 ‘delinquenten’ matrosen Nils Wallentin till häktet. Han var anklagad för stöld och hade kommit till häktet i Halmstad efter att av Kunliga Majestäts och Rikets Göta Hovrätt blivit dömd att ‘afstraffas med 28 dagars fängelse vid Vatten och bröd’. Den 16 juni förpassades Wallentin till Varbergs Fästning för att undergå straffet.

Han omnämns återigen i listan över fångar för juli 1817. Han har då avtjänat sitt straff och dessutom undergått kyrkoplikt och därefter ‘lärgifven’ att återvända till sin hemort i Kristianstads län.

Källa:
Fängelset Halmstad ÖI:1, bild 2090 och 2070 (www.arkivdigital.se)

9 Maj 1817 – Nils i Hishult drabbas av tvinsot

Den 9 maj år 1817 i Fattigstugan i Hishults församling avled gossen Nils Olsson. Han hade drabbats av tvinsot och var bara 16 år gammal när han dog.

Nils var son till Olof Nilsson och Boel Torkelsdotter och han var född i juli 1801 i Fattigstugan och hade troligen bott där hela sitt korta liv.

Källa (www.arkvidigital.se):
Kyrkobok för Hishult CI:3

7 Maj 1817 – Krycke-Kalle i Rolfstorp avled

Enligt kyrkoboken för Rolfstorps församling i Halland dog den ‘kringvandrande Tiggaren Calle Krycke-kalle kallad’ den 7 maj år 1817. Han var möjligen 50 år gammal men kyrkoboken uppgav även att ‘hemvist, ålder eller sjukdom kunde ej uppgifwas’.

Calle begravdes den 11 maj.

Källa (arkivdigital.se):
Kyrkobok för Rolstorp CI:2, bild 4770

24 April 1817 – gamla pigan Ingerd i Floastad

Den 24 april år 1817 i Svartrå socken i Halland avled ‘gamla pig.’ Ingerd Nilsdoter i byn Floastad.

Enligt husförhörslängden var hon född 29 februari år 1740. Vid sin död var hon piga på Floastad No.1 hos åbon Bengt Arfwidsson. Där hade hon arbetat sedan åtminstone 1795.

Enligt kyrkoboken för Svartrå avled hon av ‘bröstwärk’, hon var 77 år gammal när hon gick bort. Ingerd begravdes den 4 maj 1817.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkobok för Svartrå CI:2 1742-1827
Husförhörslängder för Svartrå (Köinge och Okome) AI:1-2

Giftermål i Tölö 8 April 1817

Den 8 april år 1817 i Tölö socken i norra Halland vigdes skomakaren Daniel Hammerberg och Elena Beata Svensdotter.

Daniel var född 1792 och var 25 år gammal. Elena Beata var 19 år och dotter till åbon Sven Torkelsson och Helena Ericsdotter i Stora Bäck i Varla by i Tölö socken. Efter giftermålet kom de att bo i Stora Bäck (senare kallat Varla no 1), där hennes far som var änkeman och en syster, Anna, också bodde fram till hans död 1830 och Anna 1842. Ytterligare en syster, Thalena Petronella hade gått bort i januari 1817. Daniel Hammerberg var skomakare men är i senare husförhör beskriven som åbo och skomakare, och slutligen endast åbo.

Daniel och Elena Beata fick minst 11 barn tillsammans varav fem överlevde till vuxen ålder. I februari 1818 föddes Johan Hinric (död troligen före 1839), Sven Petter 1820 (död i april 1821), Hans Petter i februari 1822 (död i oktober 1828 i mässlingen), Sophia Albertina i september 1824 (död 1842), Sven Themin juni 1827 (död i oktober 1828 i mässlingen), Sven Themin i augusti 1829, Hans Peter i maj 1832, Janne Edwin i oktober 1834, Dorothea Eleonora i september 1836 (död i mars 1838 av kikhosta), Johan Henrik i februari 1839 och Anders Samuel i november 1843.

Daniel Hammerberg gick bort i januari 1845, han var då 53 år gammal. Hustrun Elena Beata dog ett par år senare i december 1849. Bouppteckning gjordes I februari 1850, och fastigheten som var en sjättedels ‘mantal uti Kronoskatte Hemmanet No 1 Bäck Hvarla’ värderades till 683 riksdaler.

De fem sönerna var nu mellan 7 och 21 år gamla och allihop utom utom Sven Themin som flyttade till Kungsbacka 1850, kom att bo kvar på Stora Bäck med sina familjer. Hans Peter, Anders Samuel och Johan Henrik blev alla sjömän. Janne Edwin beskrevs i husförhöret som ‘blind’, och han dog i april 1871.

Källor (www.arkivdigital.se):
Kyrkoböcker för Tölö CI:4-5, FI:1-2, EI:2
Husförhörslängder för Tölö AI:5–14
Bouppteckning Fjäre häradsrätt FIIa:53, 1845 bild 1120
Bouppteckning Fjäre häradsrätt FIIa:58, 1849 bild 590

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑